เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือ
ยายหง่วน ยายไอ๊

ยินดีต้อนรับและขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาล้ำค่าของชุมชนบ้านมาบหม้อ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือ
ยายหง่วน ยายไอ๊

ยินดีต้อนรับและขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาล้ำค่าของชุมชนบ้านมาบหม้อ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เชิญทุกท่านทำความรู้จักกับผ้าฝ้ายทอมือ แป้งท้าวยายม่อม
อาหารพื้นบ้านชลบุรี และภูมิปัญญาอื่น ๆ อีกมากมาย

เชิญทุกท่านทำความรู้จักกับผ้าฝ้ายทอมือ แป้งท้าวยายม่อม อาหารพื้นบ้านชลบุรี และภูมิปัญญาอื่น ๆ อีกมากมาย

ไม่มีค่าเข้า *รวมอยู่ในค่าศึกษาดูงานชุมชน

เข้าชมได้ทุกวัน โดยจองล่วงหน้า

เข้าชมได้ทุกวัน โดยจองล่วงหน้า

086-1564792, 087-5864262

ไฮไลท์ของเรือนพิพิธภัณฑ์

ไฮไลท์ของเรือนพิพิธภัณฑ์

อาหารพื้นบ้าน

อาหารพื้นบ้าน

อาหารพื้นบ้านคาวหวานชลบุรี นอกจากอร่อยครบรสแล้ว ยังมีสรรพคุณเป็นยาดีต่อสุขภาพด้วย

อาหารพื้นบ้านคาวหวานชลบุรี นอกจากอร่อยครบรสแล้ว ยังมีสรรพคุณเป็นยาดีต่อสุขภาพด้วย

ผ้าทออ่างศิลา

ผ้าทออ่างศิลา

ผ้าทอลวดลายเรียบง่ายแต่คลาสสิค บนฝ้าฝ้ายคุณภาพดี เอกลักษณ์อันล้ำค่าของอ่างศิลา

ผ้าทอลวดลายเรียบง่ายแต่คลาสสิค บนฝ้าฝ้ายคุณภาพดี เอกลักษณ์อันล้ำค่าของอ่างศิลา

แป้งท้าวยายม่อม

แป้งท้าวยายม่อม

ภูมิปัญญาจากแป้งท้าวยายม่อม เอาไปแปรรูปได้ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ

ภูมิปัญญาจากแป้งท้าวยายม่อม เอาไปแปรรูปได้ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ

ภายนอกเรือนพิพิธภัณฑ์

ศาลาอเนกประสงค์ สวนผลไม้และสมุมไพร ในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมกับป้ายนิทรรศการให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาของชุมชน

เข้าชม

ภายในเรือนพิพิธภัณฑ์

เข้าชมของสะสมต่าง ๆ ของชุมชน เครื่องดนตรีไทย ภาพถ่าย หนังสือ ปฏิทินเก่า เครื่องมือเครื่องใช้ที่สะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่น

เข้าชม

งานเดินแฟชั่นจากผ้าทอมือชุมชนบ้านมาบหม้อ ณ พระตำหนักราชินี (ตึกแดง) อ่างศิลา

4 เมษายน 2562

อ่านต่อ

ข้อมูลจากเพจ "ผ้าทอมือคุณยายหง่วน"

การจัดทำป้ายชุมชนร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

10 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

การถ่ายทำ "ภูมิบูรพา" รายวิชาสำหรับนิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

11 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

งานเดินแฟชั่นจากผ้าทอมือชุมชนบ้านมาบหม้อ ณ พระตำหนักราชินี (ตึกแดง) อ่างศิลา

4 เมษายน 2562

อ่านต่อ

ข้อมูลจากเพจ "ผ้าทอมือคุณยายหง่วน"

การจัดทำป้ายชุมชนร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

10 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

การถ่ายทำ "ภูมิบูรพา" รายวิชาสำหรับนิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

11 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

ภายในเรือนพิพิธภัณฑ์

เข้าชมของสะสมต่าง ๆ ของชุมชน เครื่องดนตรีไทย ภาพถ่าย หนังสือ ปฏิทินเก่า เครื่องมือเครื่องใช้ที่สะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่น

ภายนอกเรือนพิพิธภัณฑ์

ศาลาอเนกประสงค์ สวนผลไม้และสมุมไพร ในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมกับป้ายนิทรรศการให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาของชุมชน

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊