นิทรรศการถาวร

เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นชลบุรีของแท้ ผ่านนิทรรศการถาวรของเรือนพิพิธภัณฑ์
ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงภายในซึ่งเป็นเรือนไม้ดั้งเดิมของคุณยายหง่วน
และศาลาอเนกประสงค์ภายนอกเรือนภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น

นิทรรศการถาวร

เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นชลบุรีของแท้ ผ่านนิทรรศการถาวรของเรือนพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงภายในซึ่งเป็นเรือนไม้ดั้งเดิมของคุณยายหง่วน และศาลาอเนกประสงค์ภายนอกเรือนภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น


ภายนอกเรือนพิพิธภัณฑ์


ภายในเรือนพิพิธภัณฑ์

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊