อาหารพื้นบ้าน

เรียนรู้ภูมิปัญญาการปรุงอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านมาบหม้อ ที่เน้นการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เช่น สัตว์ทะเล พืชผักที่ขึ้นตามชายทะเล แล้วนำมาปรุงด้วยวิธีเรียบง่าย กลายเป็นเมนูหลากหลาย

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

ชะครามจิ้มถั่ว

กุ้งหวาน

กุ้งหวาน

ขนมจีนซาวน้ำ

ชะครามจิ้มถั่ว

ขนมจีนซาวน้ำ

ปลากุแลจิ้มถั่ว

ปลากุแลจิ้มถั่ว

ปลาต้มมะกอก

ปลาต้มมะกอก

ขนมเทียนแก้ว

ขนมเทียนแก้ว

เต้าส่วนแป้งท้าวยายม่อม

เต้าส่วนแป้งท้าวยายม่อม

พุทราบ้านฉาบ

พุทราบ้านฉาบ

เมนูอื่น ๆ

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านมาบหม้อยังมีอาหารพื้นบ้านอื่น ๆ อีก เช่น แกงกะแท่ง แกงลูกสามสิบ แกงชะคราม ต้มส้มโมง เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล

บทความวิจัย "การสำรวจองค์ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนบ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี" (2565) โดย ผศ.ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ, ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุล (สุขาภิรมย์) และดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ


สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนบ้านมาบหม้อ (16 กุมภาพันธ์ 2565)

บทความวิจัย "การสำรวจองค์ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนบ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี" (2565) โดย ผศ.ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ, ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุล (สุขาภิรมย์) และดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ


สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนบ้านมาบหม้อ (16 กุมภาพันธ์ 2565)

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊

© 2566 เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊


เมนูอื่น ๆ

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านมาบหม้อยังมีอาหารพื้นบ้านอื่น ๆ อีก เช่น แกงกะแท่ง แกงลูกสามสิบ แกงชะคราม ต้มส้มโมง เป็นต้น

เรือนพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอมือยายหง่วน ยายไอ๊